Personuppgiftsskydd

Sekretesspolicy för Metabowerke GmbH

Metabo (resp. Metabowerke GmbH) hälsar dig välkommen till Metabos webbsidor, och tackar för ditt intresse för produkterna och företaget.

Dataskydd och informationssäkerhet är en del av vår företagspolicy. Metabo tar sin förpliktelse till datasäkerhet på stort allvar.  Vår internettjänst är utformad så att endast så få personuppgifter som möjligt samlas in, bearbetas eller används.

Beakta att det är möjligt att skriva ut denna sekretesspolicy med hjälp av utskriftsfunktionen på webbläsaren för en senare genomläsning eller för att spara en kopia. Dessutom finns det möjlighet att ladda ner, spara eller hämta sekretesspolicyn vid ett senare tillfälle på URL http://www.metabo.se/Personuppgiftsskydd.6420.0.html.

Insamling, bearbetning och användning av personuppgifter

Metabo samlar in och bearbetar personuppgifter endast i den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande regler och lagar, speciellt personuppgiftslagen - eller enligt giltigt samtycke från den registrerade. När du besöker våra webbsidor sparas, av tekniska skäl, namnet på din internetleverantör, webbsidan som du besökte innan denna webbplats, vilka Metabo-webbsidor du besöker, samt datum och besökets längd. Dessa personuppgifter raderas senast efter avslutad användning.

Annan personlig data samlas in, bearbetas och används endast om du själv anger denna och uttryckligen ger ditt samtycke till insamlingen, bearbetningen och användningen, t.ex. vid registrering, i enkäter eller avtal.

Efter att ett avtalsförhållande har avslutas, raderas dina personuppgifter. Undantagna är de personuppgifter, som måste sparas i enlighet med lagstadgade tidsfrister. Dessa personuppgifter spärras av oss.

Bearbetning (speciellt överföring) och användning av personuppgifter (ändamålsbindning)

Metabo bearbetar och använder dina personuppgifter endast i erfoderlig utsträckning, oberoende om användningen sker vid den tekniska förvaltningen av webbsidor eller vid en kontaktförfrågan från dig. 

Utan ditt uttryckliga samtycke lämnas dina personuppgifter inte vidare till tredje part.

Säkerhet

Metabo vidtar alla erfoderliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda registrerade och använda personuppgifter mot obehörig åtkomst, manipulation, förlust, förstörelse och otillåten publicering.

Säkerhetsåtgärderna föbättras kontinuerligt i enlighet med den teknologiska utvecklingen.

Valmöjligheter

Vi samlar in, bearbetar och använder dina personuppgifter i samband med prenumeration på nyhetsbrev, tävlingar eller enkäter. Dessa uppgifter samlas in i den utsträckning som de behövs för genomförandet av respektive aktivitet.  Naturligtvis är deltagandet frivilligt. I samband med prenumeration på nyhetsbrev registreras, lagras och används endast din e-postadress.  Det går när som helst att avbeställa nyhetsbrevet.

 I samband med avbeställningen raderas din e-postadress. Denna möjlighet till avbeställning annonseras i varje utgåva av nyhetsbrevet.  Vid tävlingar samlas in, bearbetas och används endast de personuppgifter som krävs för genomförandet av tävlingen. Dessa uppgifter är; ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress. Uppgifterna används för att kunna meddela dig vid vinst resp. för att kunna skicka vinsten till dig. För att kunna skicka vinsten överlämnar vi erfoderliga personuppgifter till företaget som ansvarar för transporten.  Efter avslutad tävling resp. försändelse av vinster, raderas dina personuppgifter hos oss. Vi samlar in, bearbetar och använder följande personuppgifter i samband med enkäter.

Om du inte samtycker till registrering av dina personuppgifter i dessa samband med dessa aktiviteter, kan du meddela oss detta när som helst. Vi raderar då genast dina personuppgifter.

Tillbakadragandet av samtycket kan ske antingen genom att skicka ett e-postbrev till adressen info@metabo.de, ringa till numret +49(0)7022/72-0 eller genom att skicka ett brev till vår adress resp. sända ett fax till numret +49(0)7022/722595.

Ytterligare information finns på de sidor där uppgifterna skrivs in.

Informationsrätt

Du har alltid rätt till att kosnadsfritt erhålla information om de personuppgifter som vi har om dig. Informationsförfrågan sker genom att skicka ett e-postbrev till adressen info@metabo.de eller sända ett fax till numret +49(0)7022/722595. Vi svarar per e-post eller fax så snart som möjligt.

Kontakt

Om du har klagomål eller synpunker på registreringen, behandlingen och användningen av dina personuppgifter; vänd dig till vårt personuppgiftsombud. Vi tar även gärna emot dina förslag.

Vi bemödar oss alltid om korrekt information; om det trots detta förekommer felaktiga uppgifter rättar vi dem på din begäran.

Personuppgiftsombud för Metabowerke GmbH

Metabowerke GmbH
Postfach 1229
D-72602 Nürtingen

Externa länkar

Metabos webbsidor kan innehålla länkar till andra tillverkares webbsidor vilka inte innefattas av denna sekretesspolicy.


Sök

Sökning efter handlare

Rättslig information

Läs vår rättsliga information angående användning av våra online-tjänster ...mer

Produkter

Metabo är en av få tillverkare som erbjuder fullsortiment - och vi har professionella lösningar för nästan alla användningsområden. Från trä- och metallbearbetning till fästteknik eller trädgårdsartiklar ...mer

Nyheter

Mer information om våra nya produkter finns under rubriken 'Nya produkter' ...fortsätt

Metabo aktuellt

Aktuell information om företaget och varumärket Metabo finns i vår pressektion ...mer