Bygg
Borrhammarna

DE NYA BORRHAMMARNA I 2-KILOSKLASSEN: EXTREMT ROBUSTA FÖR TUFFA ARBETEN I KONTINUERLIGT DRIFT.

EXTREMT EFFEKTIVA, EXTREMT ROBUSTA, EXTREMT BEHÄNDIGA.

Extremt effektiva
Den nya generationen med sina högeffektiva slagmekanismer sätter nya effektstandarder i fråga om borrhastighet. Med upp till 3,4 joule hör de till de starkaste maskinerna i sin klass.

Extremt robusta
Metabo erbjuder sina unika borrhammare med växelhus i pressgjutet aluminium. De utvecklas och tillverkas i Nürtingen och håller därmed högsta kvalitet ”Made in Germany”, vilket garanterar lång livslängd.

Extremt behändiga
I jämförelse med sina föregångare är den nya generationens maskiner inte bara betydligt lättare och kortare utan har även optimerats märkbart i fråga om de ergonomiska egenskaperna.

Flexibel användning
Den nya generationens borrhammare har skräddarsytts till behoven hos professionella användare – vare sig det gäller hammarborrning, mejsling eller arbeten med borrkrona.

Låt dig övertygas – under de dagliga utmaningarna på byggarbetsplatsen.


Sök

Sökning efter handlare

Metabo är ett märke för professionella användare. Vi utvecklar våra elverktyg tillsammans med er, våra kunder i hantverksbranschen, och testar dem under de förhållanden som råder i praktiken. Vi är hela tiden i fas med den aktuella utvecklingen och kan därför snabbt reagera på era behov. Vi koncentrerar oss på det som verkligen underlättar ert dagliga arbete på byggarbetsplatser, i verkstäder och produktionshallar.